โรงเรียนสตรีทุ่งสง

เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม

  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1

  STSS News

   คลังภาพกิจกรรม

12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสตรีทุ่งสงเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


จำนวน   13   รูป