ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ


  4 มิถุนายน 2563 , 21:10:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   2,088   ครั้ง