ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)


  31 ธันวาคม 2563 , 14:55:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   1,889   ครั้ง