ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศเรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2)


  4 มกราคม 2564 , 15:57:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   1,825   ครั้ง