ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2564


  5 มกราคม 2564 , 15:08:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   2,439   ครั้ง