ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  27 พฤษภาคม 2564 , 11:52:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   2,256   ครั้ง