หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP) 
     
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
     
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศา่สตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (MASTER PROGRAM) 
     
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการสร้างความเป็เนเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED PROGRAM) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำ ด้านหน้า -หลังอาคาร3และใต้อาคาร7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครอง ม.1-4
รับรางวัลเกียรติยศโล่ o-net 18 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการ สง่า นาวารัตน์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2561
ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ มอบเกียรติบัตร เด็กนักเรียนภาษาฝรั่งเศส 28 มิถุนายน 2561

หนังสือราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน