.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
 


นางสิริพงค์ ด้วงศรีทองนายจุติ ชนะกุลนางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาคนางจีรภรณ์ เพียรอนุรักษ์นางปาริชาติ สุขแก้วนายวุฒิชัย จีนเมืองน.ส.ปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์น.ส.บุปผาพรรณ ทองนวลนางณัฐรดา เครือยศนางศุภนุช ศรีจันทร์นางสาวรัชนี เจนการนางสาววรรณดี จันทร์คงทองนายธนพล แก้วอุดมนางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์นางสาวอรัญญา เหมมานนายพัทวี ศรีระษานางสาวนฤมล รัตนบุรีนางสาวจุฬาลักษณ์ ชำนาญกิจนางจิราภรณ์ แป้นสุขนางณัฏฐ์กานดา ทวีอรรถเศรษฐ์นายจิระศักดิ์ เพชรทองนางสาวดาริกา มณีฉาย

 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 34.201.9.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th