.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 


น.ส. ฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์นายนิรันดร์ ชูศรีนายวินิจ มณีฉายนางสาวอาจิน เหมทานนท์ว่าที่ ร.ต. ผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กนางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์นางสาวศรีเรือน นารีเลิศนายชาญกมล นิยมจิตร์นางสุจิตรา ธานีรัตน์นางสาวจีระภา บุญไชยนางรัตนาวดี รัตนพันธุ์นางสาววรรณวิโรจน์ ศรีพุฒ

 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 100.24.125.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th