หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 
     
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
     
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักการภารโรง 
     
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก 
     

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 77 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครอง ม.1-4
รับรางวัลเกียรติยศโล่ o-net 18 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการ สง่า นาวารัตน์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2561