หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการสอบ ระดับมัธยมศึกษา 
     
ประกาศการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 10 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 
     
ผลการสอบ ระดับประถมศึกษา 
     
ประกาศการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563 
     

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครอง ม.1-4
รับรางวัลเกียรติยศโล่ o-net 18 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการ สง่า นาวารัตน์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.2561