คลังภาพกิจกรรม โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ขอแสดงความยินดีกับรองสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน รองชนิดาภา จันทร์มีศรี และนายวีรพัฒน์ ลายทิพย์ ได้รับรางวัลจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย


ขอแสดงความยินดี


จำนวน   1   รูป