คลังภาพกิจกรรม โรงเรียนสตรีทุ่งสง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชนกกับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11


จำนวน   14   รูป