ข่าวสารกลุ่มสาระ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563


  10 มีนาคม 2563 , 11:36:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   3,381   ครั้ง