ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3


  5 มกราคม 2564 , 15:05:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   3,792   ครั้ง