ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


  7 มีนาคม 2566 , 00:41:00 น. ,    ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ,    อ่าน :   3,454   ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนที่สอบได้และสำรอง)

⇒ ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียน (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (นักเรียนที่สอบได้และสำรอง)

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนขั้น ม..4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP และ Precadet

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว