ฝ่ายบริหาร ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ดร. สุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
ชำนาญการพิเศษ
  0910466797      directorsupaporn@stss.ac.th

นายจำเริญ สมจิต
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ

นายจุติ ชนะกุล
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ

นายฤชายุส พลายด้วง
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ