• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรม Young Guide ปีการศึกษา 2565


โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.ปลาย IEP นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกหญ้าทะเล” และกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ” ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ระหว่างวันที่ 3 - 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ


กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล


จำนวน   53   รูป