• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรม IEP สายใยสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565


โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย (IEP) จัดกิจกรรมนันทนาการ “จับคู่บัดดี้เชื่อมความสัมพันธ์ต้อนรับน้อง ม.4/9” และกิจกรรมนันทนาการ “สายใยสัมพันธ์น้องพี่” โดยรุ่นพี่ ม.5/9 และ ม.6/9 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง

กิจกรรมนันทนาการ "จับคู่บัดดี้เชื่อมความสัมพันธ์ต้อนรับน้อง ม.4/9"


กิจกรรมนันทนาการ “สายใยสัมพันธ์น้องพี่”


จำนวน   103   รูป