• Cover 1

   ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง   

กิจกรรม IEP สายใยสัมพันธ์ โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565


  24 พฤษภาคม 2565 , 14:31:00 น. ,    ประกาศโดย : ,    อ่าน :   852   ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย (IEP) จัดกิจกรรมนันทนาการ “จับคู่บัดดี้เชื่อมความสัมพันธ์ต้อนรับน้อง ม.4/9” และกิจกรรมนันทนาการ “สายใยสัมพันธ์น้องพี่” โดยรุ่นพี่ ม.5/9 และ ม.6/9 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว