• Cover 1

   ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง   

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IEP) สู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2565


  28 กรกฎาคม 2565 , 14:38:00 น. ,    ประกาศโดย : ,    อ่าน :   813   ครั้ง

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IEP) เข้าศึกษาดูงานณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว