• Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1

ยินดีต้อนรับสู่ ...

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (CEP)


ถ้าหากต้องการเป็นคนที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในชีวิต จะต้องมี “ภาษาจีน”เป็นทักษะติดตัวและเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์จนอาจเรียกได้ว่าหากใครมีทักษะภาษาจีนติดตัวจะกลายเป็น“ของมีค่า”ที่ทุกหน่วยงาน ล้วนต้องการ

อ่านต่อ ...