ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  18 เมษายน 2564 , 17:01:00 น. ,    ประกาศโดย : นายจิระศักดิ์ เพชรทอง ,    อ่าน :   1,876   ครั้ง